image of READY prompt

Wang2200.org

Listing of file='609AV020' on disk='vmedia/731-0067F-disk2.wvd.zip'

# Sector 158, program filename = '609AV020'
0010 REM '609AV020' - create by the new name
0040 B2$=" "
  : J$=HEX(0D)
  : GOSUB 2505
  : PRINT AT(14,3);T1$;" ";C4$
  : GOSUB '34(0)
  : PRINT AT(22,0,40);
  : IF J$=HEX(F0)THEN 270
0120 GOSUB '210(B0$,B9$,B4$)
  : IF POS(HEX(0002)=R1$)=0THEN GOSUB 2510
  : IF B2$<>" "THEN 270
  : IF R1$=HEX(00)THEN 230
  : GOSUB '217(1,1,B0$,B9$)
  : IF R1$<>HEX(00)THEN GOSUB 2520
  : IF B2$<>" "THEN 270
  : IF STR(U1$(),109,1)<>HEX(FF)THEN GOSUB 2512
  : IF B2$<>" "THEN 270
0190 GOSUB '211(B0$,B9$,B4$,HEX(FF))
  : IF R1$=HEX(00)THEN 220
  : IF R1$<>HEX(05)THEN GOSUB 2515
  : IF B2$<>" "THEN 270
  : GOSUB '90
  : IF J$<>HEX(F0)THEN 190
0220 GOSUB '214(V3)
  : IF R1$<>HEX(00)THEN 2540
  : IF B2$<>" "THEN 270
  : ELSE GOTO 120
0230 GOSUB '211(B0$,B9$,B4$,HEX(FF))
  : IF R1$<>HEX(00)THEN GOSUB 2515
  : IF B2$<>" "THEN 270
  : IF A5$="609ACOPY"OR A5$="609AMOVE"THEN A2=V3
  : ELSE A1=V3
0270 LOAD TA5$
0310 DEFFN'90
  : GOSUB 2525
  : PRINT AT(23,0,);T1$;HEX(20858585858585);
  : GOSUB 2530
  : PRINT AT(23,40);T1$;HEX(07);AT(23,29);HEX(0509);
0340 KEYIN J$,340,340
  : D(6)=0
  : B4$=" "
0370 KEYIN J$,380,380
  : GOTO 370
0380 PRINT HEX(06);AT(23,40,);
  : ON POS(HEX(0D82F0)=J$)GOTO 460,460,480
  : IF VER(J$,"N")=1THEN 430
  : GOSUB 2535
  : PRINT AT(23,40);T1$;HEX(07);
  : GOTO 370
0430 D(6)=D(6)+1
  : STR(B4$,D(6),1)=J$
  : IF D(6)<6THEN 370
0460 PRINT AT(23,0,);
  : RETURN
0480 PRINT AT(23,0,);
  : B4$=" "
  : RETURN
2500 % DO NOT RENUMBER THE FOLLOWING
2505 T1$="      Document's new ID:"
  : RETURN
2510 B2$="Error in create new document."
  : RETURN
2512 B2$="File already exists"
  : RETURN
2515 B2$="Error in open document."
  : RETURN
2520 B2$="Error in reading File Control Block"
  : RETURN
2525 T1$="Enter Document "&R5$&" Password "
  : RETURN
2530 T1$="Password Protected"
  : RETURN
2535 T1$="Invalid Character"
  : RETURN
2540 B2$="Error delete summary document"
  : RETURN