image of READY prompt

Wang2200.org

Listing of file='ddu.005b' on disk='vmedia/701-2720C.wvd.zip'

# Sector 756, program filename = 'ddu.005b'
1000 % LABEL - START OF PROGRAM
1090 COM J9$1,C6$(13)35,D6,D6$2,D8,D8$1,D9,D7,D1$9,D2$47,D3$(2)20,K8$(500)1
  : C9$(1)="ddu.005b"
  : GOSUB '140(3,"152153154")
  : IF R9$<>HEX(00)THEN 1505
  : LOAD T<R9>R9$()7050,7999BEG 1115
1115 GOSUB '152("KY","2"," ",C0$(1)," "," "," ")
  : C9$(2)="read/rec"
  : IF M<>0THEN 1515
  : D8=0
  : D6=1
  : D7=1
  : D8$=" "
  : PRINT AT(21,27,);"Reviewing field "
1135 GOSUB '152("NX","2","3"," "," "," "," ")
  : IF M<>64THEN 1150
  : D8$="E"
  : IF D7>1THEN 1440
  : ELSE GOTO 1485
1150 C9$(2)="next/fld"
  : IF M<>0THEN 1515
  : D8=D8+1
  : PRINT AT(21,43);D8;
  : D3$(1)=M5$
  : D1$=STR(K8$(),1,9)
  : D2$=" "
  : GOSUB '152("KY","3"," ",D3$(1)," "," "," ")
  : C9$(2)="read/fld"
  : IF M<>0THEN 1515
  : D2$=STR(K8$(),1,47)
  : D9=0
1215 % LABEL - NEXT FIELD IN FIELD
1220 GOSUB '152("NX","3","3"," "," "," "," ")
  : IF M=64THEN 1320
  : C9$(2)="next/f-f"
  : IF M<>0THEN 1515
  : IF STR(K8$(),2,2)=HEX(0000)THEN 1215
  : D9=D9+1
  : D3$(2)=M5$
  : STR(K8$(),D0(7,1),1)=BIN(D9)
  : GOSUB '154(K8$(),"3","3")
  : C9$(2)="mod/fld"
  : IF M<>0THEN 1515
  : K8$()=" "
  : STR(K8$(),D0(7,1),1)=HEX(00)
  : STR(K8$(),D0(7,2),2)=HEX(0000)
1290 GOSUB '153("RW",K8$(),"3",D3$(2)," ","3",D3$(1)," ")
  : C9$(2)="fld/fld"
  : IF M<>0THEN 1515
  : GOTO 1215
1320 IF D9<1THEN 1365
  : STR(D2$,D0(3,2),1)="G"
  : STR(D2$,D0(3,4),1)=" "
  : STR(D2$,D0(3,5),2)=HEX(0000)
  : K8$()=" "
  : STR(K8$(),1,47)=STR(D2$,1,47)
  : GOSUB '153("RW",K8$(),"3",D3$(1)," "," "," "," ")
  : IF M<>0THEN 1515
1365 % LABEL - SAVE FIELD IN COMMON FLD. DATA STRUCTURE
1370 C6$(D7)=" "
  : STR(C6$(D7),D0(6,1),21)=STR(D3$(1),1,20)&" "
  : STR(C6$(D7),D0(6,2),1)=STR(D2$,D0(3,2),1)
  : STR(C6$(D7),D0(6,3),2)=STR(D2$,D0(3,3),2)
  : STR(C6$(D7),D0(6,4),1)=STR(D2$,D0(3,4),1)
  : STR(C6$(D7),D0(6,5),2)=STR(D2$,D0(3,5),2)
  : STR(C6$(D7),D0(6,6),1)=STR(D2$,D0(3,6),1)
1405 STR(C6$(D7),D0(6,7),2)=STR(D1$,D0(5,1),2)
  : STR(C6$(D7),D0(6,8),1)=STR(D1$,D0(5,4),1)
  : STR(C6$(D7),D0(6,9),2)=STR(D1$,D0(5,5),2)
  : STR(C6$(D7),D0(6,10),2)=STR(D1$,D0(5,2),2)
  : D7=D7+1
  : IF D7<14THEN 1135
1440 K8$()=" "
  : STR(K8$(),1,455)=C6$()
  : CONVERT D6TO D6$,(##)
  : GOSUB '153("RW",K8$(),"2",C0$(1)," ","8",D6$," ")
  : C9$(2)="C.F.D.S"
  : IF M<>0THEN 1515
  : C6$()=" "
  : D6=D6+1
  : D7=1
  : IF D8$<>"E"THEN 1135
  : ELSE GOTO 1485
1485 % LABEL
1490 COM CLEAR J9$
  : LOAD T"ddu.005c"1000,2999BEG 1000
1505 D0=2
  : GOTO 1525
1515 D0=3
  : GOTO 1525
1525 % LABEL
1530 COM CLEAR J9$
  : LOAD T"ddu.005e"1000,2999BEG 1000