image of READY prompt

Wang2200.org

Listing of file='609Dpage' on disk='vmedia/701-2736G.wvd.zip'

# Sector 1005, program filename = '609Dpage'
0010 REM 609Dpage, RELEASE 1-0, (08/26/81) - COPYRIGHT WANG LABS. INC.
0015 DIM J2$(C)1,V4$1,I2$(123)2,T2$2
  : I1=V0
  : IF J7(1)=10THEN 110
  : GOSUB '226(A1,LEN(V0$()),C6,C5)
  : IF R1$<>HEX(00)AND R1$<>HEX(28)THEN 2100
  : V4=INT((LEN(V0$())-1)/246)+1-C6
  : GOSUB 1000
  : GOSUB '100(C3)
0110 IF V0$(J0(4))<>HEX(8F)THEN 180
  : J0(5)=J0(5)+1
  : J0(4)=0
  : GOSUB '100(J0(5))
0180 IF J0(2)=J0(5)AND J7(1)=4THEN 400
  : IF J0(2)=J0(5)THEN 320
  : A=C6
  : D6=C5
  : GOSUB '100(J0(2))
  : V0$()=" "
  : GOSUB '220(A1,1,C5,C6,2)
  : IF POS(HEX(0028)=R1$)=0THEN 2090
  : IF J7(1)=1OR J7(1)=10THEN 210
  : IF J7(1)=4THEN IF D3$=HEX(F0)OR D3$=HEX(50)THEN 210
  : IF J0(1)-1+246*A-246*INT(J0(4)/246)+LEN(J2$())>J8-1THEN 370
0210 STR(V0$(),J0(1))=" "
  : J9=LEN(V0$())
  : IF J2$()=" "OR J2$()=HEX(FF)OR J7(1)=9OR J7(1)=10THEN 230
  : V0$()=V0$()&J2$()
  : J0(1)=J0(1)+LEN(J2$())
  : J9=LEN(V0$())
  : J2$()=" "
0230 I9=MIN(A-1,INT(J0(4)/246))
  : GOSUB '220(A1,J9+1,D6+I9,A-I9,2)
  : IF POS(HEX(0028)=R1$)=0THEN 2090
  : STR(V0$(),J0(1))=STR(V0$(),J0(1)+J0(4)-I9*246)
  : IF STR(A5$(),2)=STR(V0$(),J0(1)+1,LEN(A5$())-1)AND POS(HEX(8F86)=V0$(J0(1
   )))>0THEN STR(V0$(),J0(1))=STR(V0$(),J0(1)+LEN(A5$()))
0260 IF J0(4)=0AND V0$(J0(1))=HEX(8F)AND J0(1)<>LEN(V0$())THEN V0$(J0(1))=HEX(
   86)
0270 J9=LEN(V0$())
  : V4$="T"
  : GOSUB '226(A1,J9,D6+A-C5,C5)
  : IF POS(HEX(0028)=R1$)=0THEN 2100
  : IF J0(6)<9E99THEN J0(6)=J0(6)-(D6+A-C5-(INT((LEN(V0$())-1)/246)+1))*D7
  : D7=0
0300 V4=V4-(D6+A-C5)
  : GOSUB 1000
  : IF J0(2)=J0(5)THEN 305
  : FOR J3=J0(2)TO J0(5)-1
  : IF C3<A0(3)AND C3<122THEN STR(J1$(),C3*2+1)=STR(J1$(),C3*2+3)
  : J1$(123)=HEX(FFFF)
  : NEXT J3
  : A0(3)=INT((POS(-J1$()<FF)+1)/2)
0305 GOSUB 1030
  : GOSUB '100(J0(2))
  : IF J7(1)<>10THEN J1=J0(1)
0320 C4=C3
  : D7=0
  : ON J7(1)GOTO ,,340,340,,,350,350,,360
  : IF J7(1)=0AND D1$=HEX(0B)THEN COM CLEAR J2$()
  : MAT J7=ZER
  : GOTO 354
0340 C=LEN(STR(J2$()))
  : IF MOD(J0(6),1)>0THEN 346
0345 V1$()="609IpageRECMGR"
  : LOAD T<2>V1$()BEG 480
0346 V1$()="609Elolt609Eline609Espln609Eprnt"
  : IF D7$="H"THEN V1$()="609ELOLT609Eline609ESPLN609EPRNT609EPOS 609EFRMT"
  : LOAD T<INT((LEN(V1$())+7)/8)>V1$()
0350 C4=C3
  : IF J7(2)<>13THEN J0(5)=C3
  : C=LEN(STR(J2$()))
  : IF MOD(J0(6),1)=0THEN IF J7(2)=13THEN 345
  : IF J7(2)=13THEN 355
  : IF C5$=" "AND D2$<>HEX(01)THEN 356
  : MAT J0=ZER
  : D7=0
  : COM CLEAR J2$()
  : J7(3)=3
  : GOSUB 2085
0354 LOAD DA T(D7$(1))
0355 J0(6)=J0(6)+V0-I1
  : LOAD T"609Erep5"
0356 V1$()="609Eentr609Eline609Eplin609Eprnt"
  : IF D7$="H"THEN V1$()="609EENTR609Eline609EPLIN609EPRNT609EPOS 609EFRMT"
  : LOAD T"609Erep4"
0360 V0$()=J2$()
  : LOAD T"609Escm4"
0370 IF J7(1)=1OR J7(1)=0THEN IF C3<>J0(2)THEN 380
  : GOSUB '100(C3)
0375 C5$="F"
  : J1=J0(1)
  : GOTO 320
0380 C3,C4=J0(2)
  : GOSUB '100(C3)
  : V0$()=" "
  : GOSUB '220(A1,1,C5,C6,2)
  : IF R1$<>HEX(00)AND R1$<>HEX(28)THEN 2090
  : GOTO 375
0400 STR(V0$(),J0(1))=STR(V0$(),J0(4)+1)
  : D6=C5
  : A=C6
  : GOTO 270
1000 IF V4=0OR C3=A0(3)THEN RETURN
  : I2$()=ALL(00)
  : C=C3
1010 C=C+1
  : I=C
  : IF C>7THEN 1015
  : IF J1$(C)>HEX(0000)THEN I2$(C)=BIN(ABS(V4),2)
  : GOTO 1010
1015 IF VAL(J1$(I),2)>ABS(V4)THEN 1020
  : I=I+1
  : GOTO 1015
1020 IF I<=A0(3)THEN I2$(I)=BIN(ABS(V4),2)
  : IF I<A0(3)THEN STR(I2$(),I*2+1,(A0(3)-I)*2)=STR(I2$(),I*2-1,(A0(3)-I)*2)
  : IF V4>0THEN J1$()=ADDCI2$()
  : ELSE J1$()=SUBCI2$()
  : RETURN
1030 V1$()=J1$()
  : V4$="P"
  : GOSUB '221(A1,1,1,1,1)
  : IF R1$<>HEX(00)THEN 2110
1050 DEFFN'100(C3)
  : C4$=" "
  : IF C3<1THEN C3=8
  : IF C3>123OR J1$(C3)=HEX(FFFF)THEN C3=INT((POS(-STR(J1$(),15)<HEX(FF))-1)/
   2)+8
  : IF J1$(C3)=HEX(0000)THEN 1080
  : C5=VAL(J1$(C3),2)
  : IF C3=123OR J1$(C3+1)=HEX(FFFF)THEN 1070
  : GOSUB 1090
  : C6=VAL(J1$(C),2)-VAL(J1$(C3),2)
  : RETURN
1070 IF MOD(J0(6),1)=0THEN C6=V0-C5+1
  : ELSE C6=INT(J0(6))-C5
  : C4$="E"
  : RETURN
1080 C5$="S"
  : RETURN
1090 C=C3
1100 C=C+1
  : IF J1$(C)=HEX(0000)THEN 1100
  : RETURN
2000 % This is line 2000 - do not renumber lines 2000-2299
2085 B2$="Loading Editor"
  : GOTO 2445
2090 B2$="Error reading next page for 'delete page break'"
  : GOTO 2195
2100 B2$="Error replacing page for 'delete page break'"
  : GOTO 2195
2110 B2$="Error rewriting page table"
  : GOTO 2195
2195 IF R1$<>HEX(01)THEN 2196
  : B2$=B2$&" - Volume Full"
  : GOTO 2201
2196 IF R1$<>HEX(29)THEN 2200
  : B2$=B2$&" - Too Much Text"
  : GOTO 2201
2200 IF R1$>HEX(29)THEN CONVERT VAL(R1$)TO T2$,(##)
  : ELSE HEXUNPACKR1$TO T2$
  : B2$=B2$&" - error = "&T2$
2201 IF Y5$=" "THEN B2$=B2$&" - please Cancel"
  : IF Y5$<>" "THEN GOSUB '31
2210 PRINT AT(23,0,80);HEX(0607);B5$(2);B2$;B5$(1);
  : KEYIN S2$,,2220
  : GOTO 2210
2220 IF POS(HEX(F050)=S2$)>0THEN GOSUB '31
  : GOTO 2210
2445 PRINT HEX(06);AT(0,63,17);B5$(2);B2$;B5$(1);
  : RETURN
3000 DEFFN'31
  : A5=0
  : A5$()="609CloseJCAT"
  : A5$=R3$()
  : R3$()=STR(R3$(),10)
  : IF A1>-1THEN LOAD T<2>A5$()
  : COM CLEAR C
  : LOAD TA5$